Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция 

CCI NUMBER 2007CB16IPO008

Референтен №: на проекта:2007CB16IPO008-2013-3-042

“Създаване на информационна среда за енергийна ефективност и възобновяеми източници“

 

 

Водещ партньор - Професионална гимназия по механоелектротехника

“Стойчо и Кица Марчеви” - Хасково

 бул."Съединение" №46, 6300

+359 (0)38 62-49-19; +359 (0)38 62-23-31

 

 

Партньор 1

Sahika Erkut Anatolian high school - Havsa

Havsa, Yeni Mah. Mili Egemenlik Cad. № 59, tel.: +90 28 43381312